Ber om at folk i Sogn melder fra om rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet er blitt kjent med at det fanges mye rømt oppdrettslaks som ikke blir meldt til oss. Det har stor betydning for vår oppfølging av rømmingen at de som får oppdrettslaks melder fra til direktoratet. Særlig trenger vi informasjon om antall og størrelse på fisken som fanges.

Tips kan meldes til vår døgnåpne beredskap, FMC, på telefon 55 23 83 36 eller 911 03 277.

17 200 oppdrettslaks på rundt fire kilo rømte fra lokaliteten Instefjord i Risnesfjorden i Gulen kommune i september.  Fiskeridirektoratet har så langt pålagt gjenfangstfiske og miljøovervåkning av 15 vassdrag i Sognefjorden.

Mer om rømmingen

 

Oppdatert: 18.10.2019