Rømming på Hitra i august

Fiskeridirektoratet mottok i august melding om rømming fra en av Mowi Norway AS sine lokaliteter i Hitra kommune i Trøndelag.

Rømmingen skjedde fra Mowi Norway AS sin lokalitet «Heggvika» i Hitra kommune.

Selskapet oppdaget 8. august en om lag tre meter lang rift i nota. Fiskeridirektoratet var på rømmingstilsyn på lokaliteten kort tid etter hendelsen, og har også inspisert nota etter at den ble tatt på land for å vurdere årsak til skaden.

Fisken i nota var i størrelsen 2.4 kg. Selskapet hadde ute gjenfangstgarn etter at skaden ble oppdaget, det ble gjenfanget én oppdrettslaks.

Mowi Norway AS har foretatt opptelling i brønnbåt etter hendelsen. Tellesystemet som ble brukt hadde ifølge selskapet høy usikkerhet, men viste en manko på 4 800 fisk.

Oppdatert: 05.09.2019