Overvåker vassdrag i Nordland

Fiskeridirektoratet engasjerer Ferksvannsbiologen AS til overvåking av vassdrag i Nordland.

Fiskeridirektoratet har de siste ukene mottatt flere meldinger om fangst av oppdrettslaks i de indre delene av Velfjorden i Brønnøy kommune i Nordland. Fisken som er fanget er mellom 2,5-3,5 kg.

Det er gjennomført kontroll av nøter på nærliggende oppdrettslokaliteter uten at det er funnet forhold som forklarer tilstedeværelse av rømt oppdrettslaks i fjorden.

Fiskeridirektoratet vurderer derfor at det er sannsynlig at fisken kommer fra et annet område.

Overvåking

Tidspunktet for oppvandring og gyting nærmer seg.  Fiskeridirektoratet har behov for å få større oversikt og kontroll over situasjonen.

I denne forbindelsen har Fiskeridirektoratet engasjert Ferskvannsbiologen AS for å gjennomføre overvåkning og uttak av rømt oppdrettslaks i følgende vassdrag:

  • Lomselva (Lomsdalelva)
  • Oppsjøvassdraget
  • Langfjordelva
  • Sausvassdraget

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker derfor tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området.

Slike tips kan en melde til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler må følges.

Oppdatert: 27.09.2019