Melding om rømming av fisk på Frøya

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra lokaliteten Tennøya ved Frøya i Trøndelag. Det er oppdaget flere hull av varierende størrelse på fire merder.

Fiskeridirektoratet har gjennomført inspeksjon på anlegget. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har foreløpig gjenfanget 19 fisk. Fisken i anlegget har en snittvekt på ca 1 kg.

Det er i alt oppdaget 16 hull fordelt på fire merder. Det største hullet er om lag 70 x 20 cm. Hullene er oppgitt å være på 22 m dybde.

Fiskeridirektoratet region Midt følger opp saken og vurderer løpende hvilke tiltak som skal iverksettes, blant annet å fastslå når det er mulig å foreta opptelling.

Fiskeridirektoratet ønsker tips om rømming og fangst av rømt oppdrettslaks. Tips kan ringes inn til FMC (Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral) på telefon: 911 03 277

Oppdatert: 20.09.2019