Rømmingstall fra settefiskanlegg i Troms

Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke. Selskapet melder at om lag 217 000 settefisk av laks har rømt.

Selskapet har gjenfanget rundt 76 000 individer.

Hendelsen ble meldt til Fiskeridirektoratet tirsdag forrige uke. Fisken er oppgitt å være rundt 13 gram og skal i utgangspunktet ikke kunne overleve i sjøvann. Det blir gjort analyser på gjenværende fisk for å sjekke sjøvannstoleransen.

Fiskeridirektoratet vil vurdere å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.

Oppdatert: 07.08.2019