Presisering vedrørende pressemelding om DNA-sporinger som førte til politianmeldelse og gebyr

I pressemelding 15. august om DNA-sporing ble det oppgitt feil navn på politianmeldt selskap.

I Fiskeridirektoratets pressemelding 15. august 2019 ble det opplyst at Vartdal Fiskeoppdrett AS var politianmeldt i forbindelse med DNA-sporing av rømt oppdrettslaks i Ørstadelva høsten 2017.

Fiskeridirektoratet vil presisere at det var Aqua Farms Vartdal AS som ble anmeldt, dette er et søsterselskap til Vartdal Fiskeoppdrett AS.

Fiskeridirektoratet beklager feilen.

Oppdatert: 19.08.2019