Oppdaterte gjenfangsttall fra Tosenfjorden

9. august var det rapportert en gjenfangst på 12 691 laks etter rømmingshendelsen fra Sinkaberg-Hansen AS sitt oppdrettsanlegg i Tosenfjorden i Nordland.

I juli meldte Fiskeridirektoratet at 49 000 laks rømte fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet «Oksbåsen» i Tosenfjorden i Bindal kommune .

Utvidet gjenfangst ble avsluttet 9.august i samråd med Fylkesmann i Nordland. Grunnlaget for dette var at det fortsatt står mye villaks og sjøørret i sjøen på grunn av lite nedbør den siste tiden.

På samme grunnlag ble det sendt en anmodning om at dusørordningen ble avsluttet. Selskapet tok dette til følge og avsluttet dusørordningen samme dag.

Oppdatert: 16.08.2019