Jordskjelv og oppdrettskar

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

Fiskeridirektoratet erfarer at dette kravet i liten grad har blitt fulgt tidligere, og vi har derfor sett behovet for å lage veiledning til hvordan det kan tas hensyn til. Veilederen er ment for foretak som utfører design, sertifisering, beregning, tilstandsanalyser eller lignende aktiviteter tilknyttet oppdrettskar.

Les veilederen

Tekniske krav til landbaserte anlegg

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Oppdatert: 04.06.2019