Død fisk ved to anlegg i Troms

Det er i dag meldt om dødelighet ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» går til Harstad i ettermiddag.

Det er i dag meldt om adferdsendring og dødelighet hos fisken ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. En foreløpig bedømmelse av vannprøver fra de aktuelle lokalitetene blir gjort ved Norges Fiskerihøgskole i løpet av ettermiddagen/kvelden.

De to anleggene tilhører Lerøy Aurora AS.

Fiskeridirektoratets båt  «Rind» vil i ettermiddag  gå til Harstad. Om situasjonen tilsier det vil fartøyet bli flyttet videre nordover til det aktuelle området.

Vi oppdaterer siden Samlet informasjon om algesituasjonen i nord , når vi har flere detaljer.

Oppdatert: 04.06.2019