13 000 tonn laks død i nord

Grovt anslått er nå 13 000 tonn, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg.

- Vi håper selvsagt at algeoppblomstringen er på retrett, men absolutt ingenting tas for gitt og full beredskap er derfor på plass i Fiskeridirektoratet gjennom hele helgen, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Store tap

Hvis vi lager et veldig omtrentlig regnestykke ser vi at det innebærer store tap for oppdretterne:

13 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 800 millioner kroner.

Situasjonen i Troms

Det har ikke vært meldt om dødelighet i Troms på flere dager. Oppdretterne rydder i merdene og flere har startet fôring.

Situasjonen i Nordland

Det er fortsatt spredt dødelighet i Ofotfjorden, men det er ikke meldt om problem ved nye anlegg.

Les de daglig oppdaterte prognosene for vannstrømmene.

Fiskeridirektoratets eget fartøy «Rind» blir satt inn som prøvetakingsbåt på mandag, til erstatning for kystvaktskipet «KV Heimdal» som har vært aktivt i Nordland de siste dagene.

Slaktebåten "Norwegian Gannet" er nå på vei til Hirtshals for andre oppdrag.

Levendelagring av torsk

Anlegg som lagrer levende torsk etter utøvelsesforskriften (inntil 12 uker eller i 20 uker etter dispensasjon), kan slippe fisken ut fra anleggene hvis nødvendig. Anlegg som har tillatelse til fangstbasert akvakultur må eventuelt slakte ned etter avtale med Mattilsynet.

Resten av landet

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet jobber med modelleringer som vil kunne forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet.

Oppdatert: 24.05.2019