Ønsker tips fra publikum

Fiskeridirektoratet ber om flere tips etter fangst av rømt oppdrettsfisk på Helgeland.

Fiskeridirektoratet har de siste ukene mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Ranfjorden, Sjona, ved Lurøy og Dønna.

For å få et bedre grunnlag for oppfølging ønsker Fiskeridirektoratet å få inn tips dersom andre har fått slik fangst i dette området.

Ring vår døgnåpne vaktsentral, telefon: 55 23 83 37 / 911 03 277.

Det er ønskelig at man opplyser om antall, størrelse på fisk, sted den er fanget, mageinnhold og gjerne at det sendes inn bilder. Fiskeridirektoratet kan også ta kontakt for å få samlet inn skjellprøver.

Publikum bes følge de gjeldende reglene for fiske i området (lenke til Fylkesmannen i Nordland).

Oppdatert: 25.04.2019