Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknader om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming AS, Deltamerden AS og Unitech Salmo Solar AS.

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Pelaqua Farming AS om ni utviklingstillatelser til konseptet Wave Flex. Videre har direktoratet avslått søknad fra Deltamerden AS om ni utviklingstillatelser til konseptet Deltamerden. Direktoratet har også avslått søknad fra Unitech Salmo Solar AS om fire utviklingstillatelser til konseptet Salmo Solar.

Oppdatert: 12.04.2019