Du er her:

Avklaring om utviklingstillatelser

Oppdatert: 05.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn til Mowi Norway AS for konseptet Marine Donut. Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Subsea Farming AS/Inocap om seks utviklingstillatelser til konseptet Argy. Fiskeridirektoratet har også avslått søknad fra Tombre Fiskeanlegg AS om seks utviklingstillatelser for konseptet SemiTorus.