Du er her:

Avklaringer om utviklingstillatelser

Oppdatert: 15.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknaden fra Bioway AS om seks utviklingstillatelser.

Direktoratet har også gitt Måsøval AS avslag på én av fem omsøkte tillatelser til utvikling av konseptet «Aqua Semi». Fiskeridirektoratet går videre med behandling av søknaden oppad begrenset til fire tillatelser.