Du er her:

– Anleggets midtpunkt bestemmer kommunetilhørighet

Oppdatert: 20.12.2018

Oppdrettsanlegg som krysser kommunegrenser gir ikke delt utbetaling fra Havbruksfondet.

– Fiskeridirektoratet er blitt kontaktet av flere kommuner med lokaliteter som ligger over kommunegrensen i sjø, med andre ord at registrert lokalitetsareal går inn i to nærliggende kommuner, sier Anne B. Osland, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Spørsmålet er om den av de to kommunene som ikke er registrert som lokaliseringskommune for lokaliteten i Akvakulturregisteret, likevel kan kreve å få utbetalinger fra Havbruksfondet for sin del.

Lokaliteters kommunetilhørighet fastsettes gjennom registrering i Fiskeridirektoratets fagsystem: Akvakulturregisteret og kartløsning.

 – I Akvakulturregisteret er lokalitetenes koordinatfestede midtpunkt registrert slik det fremkommer i Fiskeridirektoratets kartløsning. Kommunen hvor midtpunktet befinner seg, anses som lokaliseringskommune, sier Osland.

 – Dette medfører at det kun er lokaliseringskommunen som får midlene for den klarerte lokalitetsbiomassen fra Havbruksfondet, avslutter hun.

Eksempler:

Lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Skjermdump: © Fiskeridirektoratet

Lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal

Lokalitet 19755 Klubben i Sømna kommune i Nordland. Skjermdump: © Fiskeridirektoratet.

Lokalitet 19755 Klubben i Sømna kommune i Nordland.