Noe lavere lønnsomhet for produsentene av laks og regnbueørret i 2017

Både settefisk og matfiskprodusentene av laks og regnbueørret hadde en liten nedgang i det økonomiske resultatet fra 2016 til 2017. For matfiskprodusentene må 2017 likevel sies å ha vært et godt økonomisk år.

Dette viser endelige resultater fra lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2017 som legges frem i dag.

Gjennomsnittlig driftsmargin for settefiskprodusentene gikk ned fra 12,1 prosent i 2016 til 9,5 prosent i 2017, mens gjennomsnittlig driftsmargin for matfiskprodusentene gikk ned fra 36 prosent i 2016 til 33,9 prosent i 2017.

Foreløpige resultater for matfiskprodusentene ble offentliggjort i august:

Lønnsomhetsundersøkelse 2017 - foreløpige resultater

Flere resultater finner dere under:

Tidsserie tabeller 

Rapporter om lønnsomhet

Driftsmargin gir uttrykk for hvor mye som tjenes for hver 100 kroner solgt, og fremkommer ved å ta: (Driftsresultat / Sum driftsinntekt) *100

Oppdatert: 08.11.2018