Fire avklaringer om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt fire avklaringer om utviklingstillatelser.

Searas AS har fått avslag på sin søknad om 12 tillatelser til utvikling av flytende RAS anlegg i sjø.

MariCulture AS har fått avslag på 8 av de 16 omsøkte tillatelsene til utvikling av konseptet Smart Fish Farm.

Fiskeridirektoratet har delvis omgjort eget vedtak om delvis avslag til Lerøy Seafood AS vedrørende konseptet Pipefarm.

Marine Harvest Norway AS har fått svar på sin henvendelse vedrørende materialvalg for konseptet Egget.

Oppdatert: 16.11.2018