Utbetaling fra Havbruksfondet

Fiskeridirektoratet har denne uken betalt ut 2,7 milliarder til kommuner og fylkeskommuner.

– Pengene fra Havbruksfondet har nå blitt betalt ut fra oss, sier Anne B. Osland, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Havbruksfondet består av 80 % av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser til selskap som oppfyller en rekke miljømessige krav. Dette har foregått gjennom både søknad og auksjon.

– Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune og fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, forklarer Osland.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er 87,5 % til kommunene og 12,5 % til fylkeskommunene. I tillegg holdes det av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode.

Oppdatert: 24.10.2018