Du er her:

Ønsker tips etter antatt rømming i Trøndelag

Oppdatert: 16.10.2018

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i området Smøla, Aure og sørvest av Hitra, og i tillegg i Frøyfjorden mellom Frøya og Hitra.

Meldingene fra Smøla, Aure og Sør-Hitra dreier seg om oppdrettslaks i størrelsen 1 - 2 kilo. I Frøyfjorden mellom Frøya og Hitra dreier det seg om oppdrettslaks i størrelsen 3 – 4 kilo.

Fiskeridirektoratet er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap.

For å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum.

Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster, samt skjellprøver av fisken. Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

De som melder inn vil bli kontaktet av Fiskeridirektoratet for nærmere veiledning om prøvetaking.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.