Høring om endringer i landanlegg-forskrift

Fiskeridirektoratet foreslår endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018, og innførte nye tekniske krav til nye og eksisterende landbaserte anlegg for å bidra til å forebygge rømming av fisk.

I arbeidet med å operasjonalisere forskriften har Fiskeridirektoratet oppdaget noen uklarheter som vi ser behov for å avklare i en endringsforskrift.

Endringene gjelder definisjon av brukstillatelse og kar, skillet mellom nye og eksisterende anlegg, ansvar mellom prosjekterende foretak, krav om produktsertifisering, krav til dokumentasjon for nye anlegg, krav til rømmingsteknisk rapport og krav til uavhengighet for den eller de som utfører rømmingsteknisk rapport.

Frist for høringssvar er 31.12.2018.

Oppdatert: 17.10.2018