Du er her:

Klar for tidenes utbetaling

Oppdatert: 10.09.2018

2,7 milliarder skal betales ut til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet i år.

– Dette er en hovedutbetaling, sier Anne B. Osland, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

– Alle kommuner og fylkeskommuner, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune og fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, forklarer Osland.

Havbruksfondet består av 80 % av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser til selskap som oppfyller en rekke miljømessige krav. Dette har foregått gjennom både søknad og auksjon.

– Først i oktober får kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene, sier Osland.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er 87,5 % til kommunene og 12,5 % til fylkeskommunene. I tillegg holdes det av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode.