Du er her:

Ønsker tips om rømt fisk i Vest-Finnmark

Oppdatert: 06.07.2018

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Bergsfjorden i Loppa kommune de siste ukene, og vi ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området. 
(Oppdatert 11.07.2018)

Meldingene fra publikum dreier seg om laks i størrelsen 2-5 kg.

Det er så langt ingen oppdrettere som har meldt om rømming av laks i området. 

Vi er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap og har blant annet bedt dem om å kontrollere nøtene i anleggene. 

Per 11.07.2018 har lokale laksefiskere fanget 20 fisk, og disse vil vi ta prøver av med tanke på eventuell sporing.

For å få et bedre bilde av omfanget og spredningen, ønsker vi fortsatt flere tips fra publikum.

Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster. 

Du kan kontakte FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.