Du er her:

Lakserømming etter brann i Finnmark

Oppdatert: 31.07.2018

Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Merden inneholdt rundt 162 000 fisk, og det er anslått at mellom 1000 og 10 000 fisk er rømt.

Selskapet startet umiddelbart gjenfangst etter at brannen brøt ut, og de vil gjennomføre opptelling av gjenværende fisk.

Fiskeridirektoratet følger opp med tilsyn 1. august.

Ønsker tips

For å få en oversikt over rømmingsomfanget og spredning ber vi publikum melde fangst og observasjoner til FMC, Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.  Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Vi minner om at det er viktig å følge gjeldende regler for fiske i området.