To rapporter etter rømminger i 2017

Rapportene om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag etter to rømmingshendelser i 2017 er nå klar. Det dreier seg om hendelser ved Bremnes Seashore AS sin lokalitet Apalvikneset i Hordaland, og Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset Vest i Møre og Romsdal.

Oppdatert: 18.04.2018