Du er her:

Endelige tall fra rømming i Fusa

Oppdatert: 06.04.2018

Bolaks AS har meldt at i underkant av 5 000 oppdrettslaks rømte fra deres oppdrettsanlegg i Hordaland i januar.

I månedsskiftet januar/februar meldte Bolaks AS om en rømming fra sitt oppdrettsanlegg «Oterstegdalen» i Fusa kommune.

Etter inspeksjon med ROV ble det klart at det hadde oppstått et hull i en merd i forbindelse med avlusing.

Selskapet har gjennomført en telling av den aktuelle merden og opplyser at 4 742 laks har rømt. 

Bolaks AS organiserte gjenfangst i Eikelandsfjorden: 718 laks ble tatt opp.