Du er her:

Workshop om tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg

Oppdatert: 08.03.2018

Vi inviterer oppdrettere, inspeksjonsselskaper, vare- og tjenesteleverandører og andre interessenter innen landbasert akvakultur til workshop om tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg.

Tid og sted: 5. april kl. 10-15 i Trondheim.

Workshopen er en del av arbeidet med veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg, som for tiden er under utarbeidelse av Fiskeridirektoratet. Veilederen vil bli det førende dokumentet for hvordan tilstandsanalyser skal gjennomføres i henhold til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Under workshopen vil et utkast til veilederen bli presentert, før det åpnes for diskusjon og innspill til arbeidet.

Påmelding

Det er bindende påmelding til arrangementet, og endelig program for dagen sendes ut til påmeldte på et senere tidspunkt.

Påmelding med navn, selskap og kontaktinfo sendes til Jon Eide Pettersen innen 22. mars 2018.

Det er 50 plasser til arrangementet, og plasser vil bli tildelt etter først-til-mølla prinsippet.