Mistanke om rømming i Trøndelag

Marine Harvest mistenker lakserømming i Flatanger kommune.

Fiskeridirektoratet mottok meldingen onsdag ettermiddag. Den gjelder lokaliteten «Austvika» i Flatanger kommune i Trøndelag fylke:

Ruth Lillian Kjæmpenes - Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Midt © Foto: Fiskeridirektoratet.

– Det ble oppdaget en flenge i nota på 4,2 meter lengde på cirka seks meters dybde, sier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet.

Det er snakk om laks med en snittvekt på 1,1 kg, og antallet fisk i nota er oppgitt til 138 000.

– Fiskeridirektoratet vil foreta inspeksjon på lokaliteten så snart værforholdene tilsier det, sier Kjæmpenes.

– Årsaken til skaden er ikke avdekket. Oppdretter forteller at skaden ble raskt sikret og gjenfangstgarn satt ut. Det er til nå ikke meldt om fangst av eventuell rømt fisk, men skaden er så stor at vi ikke kan utelukke at det er snakk om en større rømming, sier Kjæmpenes.

Krever opptelling

Fiskeridirektoratet vil kreve opptelling av fisken som står i nota så snart det er tilrådelig, og er i dialog med selskapet om gjennomføringen av dette.

– Vi er derfor også i tett dialog med Mattilsynet for vurdering av fiskevelferd opp mot håndtering av fisk ved kald sjøtemperatur, sier Kjæmpenes.

Dette er den andre rømmingshendelsen fra samme selskap på kort tid.

Oppdatert: 16.02.2018