Har funnet årsaken til Nærøy-rømmingen

Fiskeridirektoratet har funnet årsaken til rømmingen fra Marine Harvest sin lokaliteten Geitryggen i Nærøy i Trøndelag. 54 000 laks rømte.

Fiskeridirektoratet måler opp skade på not. Foto: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets oppmåling av nota viste at flengen var 11.5 meter lang. Nota er på bildet sydd, noe som ble gjort da den sto i sjøen for å hindre ytterligere rømming. Foto: © Fiskeridirektoratet

Etter Fiskeridirektoratets kontroll på anlegget onsdag, ble det klart at årsaken til rømmingen var et hull i nota. Hullet har oppstått fordi et tau fra dødfiskhoven har gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag.

Vi arbeider nå videre for å avdekke om dette er en risiko også på andre anlegg. Vi har tett dialog med notprodusenten og oppdretterne for å få klarhet i om det står nøter med samme innretning i sjøen.

Fritt fiske

Det sto 180 000 laks på cirka to kg i merda. 

Marine Harvest sin opptelling viste at det har rømt 54 000 laks. Første tilbakemelding fra selskapet var at 56 000 hadde rømt, mens siste tellerapport viste 54 000.

Fylkesmannen har åpent for fritt fiske. Mer informasjon får man hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Fisk kan leveres til Rørvik Fisk. Kontakt er Ragnvald Pettersen, 918 43 804.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

Oppdatert: 08.02.2018