Du er her:

Mistenker rømming i Hordaland

Oppdatert: 05.01.2018

Fiskeridirektoratet ønsker flere tips etter romjul- og nyttårsfangst av rømt oppdrettslaks.

Kart over tips-område i Hordaland. Skjermdump: kart.fiskeridir.no

HORDALAND: Fra dette området har Fiskeridirektoratet mottatt en rekke tips om rømt oppdrettslaks.

Fiskeridirektoratet har mottatt flere konkrete tips om oppdrettslaks som er fanget i Sund kommune.

– Senest i dag fikk vi inn et tips om flere tilfeller av fangst av oppdrettslaks. På nyttårsaften fikk vi inn det største tipset så langt, der det ble meldt om fangst av 40 oppdrettslaks ved Skogsvåg-området i Sund kommune, vest for Bergen, forteller Leni Marie Lisæter i Fiskeridirektoratet.

Laksen ble tatt på garn.

– Vi har vært i kontakt med flere oppdrettere i området, men så langt har vi ikke lykkes i å finne ut hvor laksen kommer fra, sier Lisæter, som er seksjonssjef i Region Vest.

Til tross for dette er dialogen med oppdretteren god:

– Vi har et godt samarbeid med oppdretterne. De har sendt inn dokumentasjon om blant annet arbeidsoperasjoner og annen etterspurt informasjon. Vi har også hatt dialog med Mattilsynet og Fylkesmannen.

Flere tips i samme område

Leni Marie Lisæter, sekssjonssjef ved forvaltningsseksjonen i region Vest - Fiskeridiraktoratet. © Foto: Anette Aase / Fiskeridirektoratet.

Leni Marie Lisæter, sekssjonssjef ved forvaltningsseksjonen i region Vest - Fiskeridiraktoratet. ©

Fiskeridirektoratet har også mottatt en rekke tips om fangst av oppdrettslaks i samme område i løpet av senhøsten og vinteren.

– Det er vanskelig å konkludere med at denne laksen har samme opphav, men vi ser noen fellesnevnere i geografisk fordeling og fiskens størrelse, sier Lisæter.

I tillegg til en konsentrasjon rundt Sund, sør på Sotra, så har tipsere rapportert om laks i Møkstrafjorden i Austevoll og i bergensområdet – blant annet i Fanafjorden.

Fiskeridirektoratet ønsker nå at enda flere skal komme med tips i saken.

– Dersom noen har fått laks i området, ønsker vi å vite om dette. Dersom det er mulig ønsker vi også bilde av fangsten. Dette hjelper oss med identifikasjonsarbeidet

– Vi er avhengig av at både lokale yrkes- og fritidsfiskere rapporterer inn fangst utenom det vanlige. Vi kan når som helst kontaktes på vår døgnåpne vaktsentral på telefonnummer 55 23 83 36, sier Lisæter.

– Ønsker å finne kilden

Ved en rømming har oppdrettsselskapene plikt til å melde fra til Fiskeridirektoratet. Dette gjelder også mistanke om rømming. Dette foregår nå digitalt på Fiskeridirektoratets selvbetjente påloggingstjeneste «Min side» på fiskeridir.no.

– Vi er alltid interessert i å avdekke hva som er kilden til en rømming, slik at vi kan få fulgt opp og begrense omfanget, sier Lisæter.

Hun understreker at alle tips er nyttig, uavhengig av tipsets omfang.

– Jeg vil også minne om at det er viktig å følge gjeldende regler for fiske i området, sier Lisæter.

Fiskeregler Hordaland