Du er her:

Send rømmingsmeldingene sikkert via «Min side»

Oppdatert: 08.12.2017

Nå skal oppdretter sende rømmingsmeldinger inn via «Min side». Dette er enklere og sikrere enn dagens meldesystem.

Oppdrettsnæringen plikter å melde fra om rømming av fisk, eller mistanke om rømming, fra sine anlegg. I «Min side» på fiskeridir.no blir det enklere å sende inn, oppdatere og følge opp meldingene. Næringen får også tilgang til et arkiv over innsendte rømmingsmeldinger.

– Fiskeridirektoratet jobber målrettet med alle aspekter av rømming i akvakulturnæringen. Rapportering av rømmingshendelser er en av nøklene i dette arbeidet, sier direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen, Øyvind Lie.

Bedre for næringen – bedre for forvaltningen

Øyvind Lie (Foto © Nifes)

Ved at Fiskeridirektoratet samler innsendte skjema på én og samme plass, kobles rømmingsrapporteringen sammen. Dette gjør det lettere for oppdretter å oppdatere antallet rømte fisk og senere sende inn en fullstendig oversikt.

– Når vi utvikler «Min side» fokuserer vi på at løsningene skal være brukervennlige. Derfor har vi hatt oppdrettere med i utviklingsprosessen, sier Lie.

Digitaliseringen av rømmingsmeldingen gir også direktoratet flere fordeler:

– Vi får bedre oversikt, kan raskere iverksette tiltak som gjenfangstfiske og overvåkning, vi får utført et mer målrettet og effektivt tilsyn og får bedre statistikk om rømminger, sier Øyvind Lie.

Må umiddelbart varsle om rømming eller mistanke

Innmeldingen skal fortsatt skje i to deler; «Del 1» skal sendes straks rømmingen oppdages, og «del 2» når endelig omfang er kartlagt. Man skal også benytte skjemaet ved rapportering av uønskede hendelser.

– Næringen er godt kjent med reglene for rapportering på området, men vi vil likevel presisere at det fortsatt vil være mulig å ringe vår døgnåpne vaktsentral dersom sikringsarbeidet på anlegget må prioriteres. Rømmingsmelding del 1 skal da sendes inn så raskt som mulig, sier Lie.

Nytt i skjemaet er at oppdrettere også skal føre på om rensefisk har rømt.

– Dette er vi veldig fornøyde med å ha fått på plass. Rømt rensefisk utgjør en viktig del av totalbildet når vi skal vurdere en hendelse, sier Lie.

Må ha en rolle i AltInn

«Min side» på fiskeridir.no ble lansert for fiskeri- og oppdrettsnæringen i år. Siden er en sikker kommunikasjonskanal mellom Fiskeridirektoratet og den enkelte næringsaktøren. Det er bare de som har roller i AltInn som kan se opplysninger om et selskap på «Min side».

– Dersom man ikke får opp muligheten til å rapportere for sitt firma, er man ikke tildelt en rolle i AltInn knyttet til selskapet man jobber eller er medeier i, forklarer Lie.

Fiskeridirektoratet styrer ikke disse rollene:

– Det er den ansvarlige i selskapet som må tildele roller. Vi anbefaler at de som forventes å sende inn rømmingsmeldinger sjekker at de har de korrekte rollene på plass før en eventuell hendelse, sier Lie.