Du er her:

Ny forskrift for landbaserte akvakulturanlegg

Oppdatert: 22.12.2017

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trer i kraft 01.01.2018

Illustrasjon av landanlegg. © Foto: Fiskeridirektoratet

– Formålet med forskriften er å sikre at landbaserte akvakulturanlegg har tilfredsstillende teknisk standard til å forebygge hindre at fisk kan rømme fra anleggene, sier Britt Leikvoll, konstituert leder for havbrukstilsyn i Fiskeridirektoratet.

Dette skal oppfylles ved at alle anlegg må dokumentere en rømmingssikker teknisk tilstand på anlegget.

Anlegg som prosjekteres etter ikrafttredelsen må følge standarden «NS 9416 – Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad».

Det prosjekterende foretaket har hovedansvaret for å dokumentere at de oppfyller kravene i denne standarden

– Dokumentasjonen skal gjennomgås av Fiskeridirektoratet, og dersom alt er i orden, vil vi utstede brukstillatelse. Først da kan anleggene begynne å produsere fisk, utdyper Leikvoll.

Krav for eksisterende anlegg

– Eksisterende anlegg må dokumentere teknisk tilstand gjennom en rømmingsteknisk rapport, som blant annet består av en tilstandsanalyse, sier Leikvoll.

Tilstandsanalysen skal gjennomføres av et uavhengig foretak, og det stilles krav til at disse skal ha nødvendig kompetanse.

– Når et anlegg har levert en rømmingsteknisk rapport, inkl. fått en gyldig tilstandsgrad, vil Fiskeridirektoratet utstede brukstillatelse, forsikrer Leikvoll.

Fristen for å få skaffe seg brukstillatelse er 01.01.2021 for eksisterende landbaserte anlegg. Etter dette tidspunkt kan anlegg uten brukstillatelse ikke brukes til akvakultur.

Krav til nye komponenter

Nye komponenter skal være i henhold til krav i «NS 9416» og forskriften.

– Vi gjør oppmerksom på at dette og stiller krav til produsenter og leverandører – i tillegg til oppdretterne, presiserer Leikvoll.

Her er noen av kravene:

  • Komponenter skal være sporbare
  • Kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpssperre skal leveres med brukerhåndbok
  • Komponenter som sil, filter, koblinger, slangeklemmer og annet som har betydning for rømmingssikkerheten skal leveres med produktdatablad
  • Kar, slanger og rør skal ha produktsertifikat