Du er her:

Klagesakene på vedtak om retildeling av løyve i gruppe C sendes til departementet

Oppdatert: 07.12.2017

Faggruppa for tildeling av grønne tillatelser mottok fire klager på vedtaket om retildeling av det siste grønne C løyvet. 

Faggruppa har nå tatt stilling til klagene og ingen av klagene ble tatt til følge.

Faggruppa har opprettholdt vedtaket om tildeling av løyvet til Hauge Aqua AS og klagene er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig avgjørelse.