Du er her:

Gjenfangstfiske er iverksatt etter kveite-rømming

Oppdatert: 03.11.2017

Fiskeridirektoratet har vært på inspeksjon for å starte kartleggingen av årsakssammenhengen etter rømmingen fra Tubilahs lokalitet Folderøyholmen på Bømlo. Hendelsen ble meldt inn til direktoratet tirsdag og selskapet opplyser at rundt 50 000 kveiter har rømt.

Fiskeridirektoratet vurderer omfanget av rømmingen som alvorlig, men ut fra dagens kunnskap er det liten grunn til å tro at rømmingen i særlig grad vil påvirke kveitebestandens genetikk.

Tubilah AS har iverksatt gjenfangstfiske med innleid fisker og i nær dialog med Fiskeridirektoratet. Så langt er det gjenfanget i overkant av 100 individ. Gjenfangstfisket er ivaretatt av selskapet.

For privatpersoner og yrkesfiskere gjelder vanlige fiskeregler. Vi minner om minstemålet på kveite som er 80 cm.