Du er her:

Produksjonsområdene: Samsvar i vurdering for 2016

Oppdatert: 04.10.2017

– Bra samsvar mellom vurderingen av lusepåvirkning i 2016 og oppdrettsintensiteten i produksjonsområdene.

Fra 15. oktober 2017 opprettes 13 geografisk avgrensede produksjonsområder til matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret. For hvert produksjonsområde beregnes påvirkningen av lakselus på vill laksefisk av en arbeidsgruppe sammensatt av ulike forskningsmiljøer. Dette gir det faglige grunnlaget for departementets vurdering og regulering av produksjonskapasitet.

For å gi en pekepinn på hvordan systemet kan virke framover, har Fiskeridirektoratet summert produksjonen dersom områdene hadde vært gjeldende allerede i 2015 og 2016. Disse resultatene er deretter sett opp mot departementets første vurdering av områdenes risiko for lusepåvirkning på vill laksefisk. Denne vurderingen dekker 2016.

Samsvar i funn

Fagdirektør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet peker på at det er bra samsvar mellom departementets vurdering og produksjonsintensiteten i hvert enkelt produksjonsområde.

– Dersom vi sammenligner departementets vurdering for 2016 med hvor mye fisk som samme år eller året før ble slaktet ut i det enkelte produksjonsområde, så er det et gjennomgående mønster: Produksjonsområdene som er vurdert som grønne, er med ett unntak, de som har den laveste produksjonen pr arealenhet innenfor grunnlinjen, sier Holm.

– Det er på den andre siden ett produksjonsområde som gikk i rødt i 2016, det er også det med høyest mengde slaktet laks pr arealenhet. Det røde området har også høyest lokalitetstetthet av samtlige, sier han.

Beregningene som er gjort omfatter størrelsen på produksjonsområdene, lokalitetstetthet og produksjonsintensitet fra 2015-1016 for de ulike produksjonsområdene.

Her kan du lese hele dokumentet: 

Vurderingene er gjort med bidrag fra en rekke fagmedarbeidere i Fiskeridirektoratet.