Rømming av regnbueørret i Sognefjorden

Fiskeridirektoratet mottok 25. oktober melding om rømming av regnbueørret fra et av Osland Havbruk sine anlegg i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Hendelsen på lokalitet Måren skyldes pigghåangrep.

Fisken har en snittvekt på rundt 3.5 kg. Rømmingsomfanget er ikke avklart.

Selskapet har så langt gjenfanget i overkant av 30 individ. På grunn av forekomsten av pigghå, som er en truet art, blir det bare drevet et begrenset gjenfangstfiske.

Fiskeridirektoratet ber andre oppdrettere om å være oppmerksom på at det kan være endel pigghå i området.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker også at folk melder inn observasjoner og fangst av rømt regnbueørret til vår døgnåpne vaktsentral: tlf. 03415.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

Oppdatert: 27.10.2017