Du er her:

Pålagt overvåking i vassdrag

Oppdatert: 13.09.2017

Fiskeridirektoratet har pålagt Rauma Stamfisk AS å overvåke seks vassdrag i Møre og Romsdal i forbindelse med en rømmingshendelse i juli i år.

– Oppdrettslaks på rømmen utgjør en risiko for de ville laksebestandene. Denne typen oppfølging etter enkelthendelser er derfor helt nødvendig, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratets Region Midt.

En profesjonell aktør er leid inn for å gjennomføre overvåkingen som skal utføres i følgende vassdrag: Hildreelva, Solnørelva, Spjelkavikelva, Tennfjordelva, Vatneelva og Ørskogelva.

– Overvåkingen skal utføres med en metode som er tilpasset i de aktuelle vassdragene, sier Kjæmpenes.

Rømmingen skjedde fra Rauma Stamfisk sitt anlegg «Gjerset Vest» i Tennfjorden, i Haram kommune.

Utelukker ikke utfiske

Vassdragene skal i første rekke overvåkes.

– Ved observasjon av rømt fisk skal det umiddelbart gjøres en vurdering av utfiskingstiltak, sier Kjæmpenes.

Hun legger også vekt på at det bør være god dialog med elveeierne.

– Det er viktig at håndteringen blir fulgt opp i tett dialog med elveeierlagene, sier hun.

Uvurderlig samarbeid

Fiskeridirektoratet ba i sommer publikum om tips for å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen, og hvordan fisken spredde seg. Flere fritidsfiskere tok kontakt, noe som førte til bedre oversikt over den rømte laksens vandring.

– Samarbeidet med fritidsfiskere og lokale aktører er uvurderlig for vår innsats. Flere tok kontakt med oss da laksen spredte seg fra anlegget, og slik fikk vi muligheten til identifisere opphavet og til å sette inn videre tiltak, forklarer Kjæmpenes.

Fiskeridirektoratet har i en årrekke prioritert rømmingssikkerhet. I 2014 fikk Havforskningsinstituttet i oppdrag å sette i gang et nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag. I alt 196 vassdrag ble overvåket i 2016.