Økonomisk gullår i 2016, men mørke skyer truer

2016 ble et økonomisk gullår for norske produsenter av laks og regnbue­ørret. Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 19,4 prosent i 2015 til 36,3 prosent i 2016. Men mørke skyer, i form av høye kostnader, truer lønnsomheten.

- En driftsmargin på 36,3 prosent er den høyeste gjennomsnittlig driftsmargin vi har registrert siden lønnsomhetsundersøkelsen startet i 1982. Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Høy salgspris per kg

Årsaken til økning i gjennomsnittlig driftsmargin er høy salgspris pr. kg. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg har de siste årene vært høy, men i 2016 oppnådde oppdretterne spesielt høy salgspris. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var kr 50,97 i 2016, en økning på hele 47 prosent sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret økte med nesten 57 prosent fra 2015 til 2016, og var i gjennomsnitt kr 48,22 i 2016.

Høye kostnader

Foto © Erik Røed, Kysten er klar

Til tross for et meget godt økonomisk resultatet i 2016 viser lønnsomhets­resultatene at kostnadsnivået er økende og høyt. Næringen er dermed i økende grad prisgitt høye laksepriser for å oppnå god fortjeneste.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg økte med 18,6 prosent fra 2015 til 2016. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var kr 31,02 i 2016.

- Vi har sett en økning i produksjonskostnadene de siste årene. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var på sitt laveste i 2005. Da var gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg kr 17,76 (i 2016-kroneverdi), sier Holmefjord.

En sammenligning av produksjonskostnadene i 2016 med 2005 viser at gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg er 78,5 prosent høyere i 2016. Det er spesielt kostnadsposten «annen driftskostnad» som har økt i perioden, men også andre kostnader er vesentlig høyere i 2016 sammenlignet med 2005.

Kostnadene til vedlikehold av utstyr samt kostnader knyttet til fiskehelse og miljø utgjør en stor del av kostnadsposten «annen drifts­kostnad». Miljø og vedlikeholdskostnader utgjorde 19,8 prosent og kostnader knyttet til fiskehelse 23 prosent av annen driftskostnad i 2016. Andre kostnader som inngår i kostnadsposten «annen driftskostnad» er kostnader ved annen virksomhet (eksempel slakteri, brønnbåt etc.) og rene administrasjonskostnader.

Undersøkelsen viser også at produksjon pr. årsverk har gått ned fra 2015 til 2016. Det betyr at det nå må flere ansatte til for å produsere samme mengde fisk. Gjennomsnittlig produksjon pr. årsverk var på 302 484 kg i 2016.

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er foreløpige. Beregningene er basert på 63,1 prosent av alle kommersielle tillatelser i drift med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2016.

Endelige tall og rapport vil bli publisert i november på www.fiskeridir.no

Oppdatert: 09.08.2017