Du er her:

Gjenfangst i sjø etter rømming i Tennfjorden

Oppdatert: 01.08.2017

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks innerst i Tennfjorden i Møre og Romsdal. Det antas at fisken stammer fra anlegget Gjerset Vest hos Rauma Stamfisk som har rapportert om rømmingshendelse onsdag den 19. juli.

Av hensyn til bestanden av villaks og sjøørret i området ble gjenfangstfisket med garn avsluttet fredag den 28. juni.                  

Dusør

Rauma Stamfisk innfører dusør på kr. 500,- pr. fanget oppdrettslaks i Grytafjorden, med foreløpig varighet på 14 dager.

Gjeldende fiskeregler i området må følges. For nærmere informasjon om disse, se gjeldende regelverk hos fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle området.

Det skal sendes skjellprøve, samt bilde av laksen til selskapet.

Rauma Stamfisk vil også være behjelpelig med å ta imot den fangede laksen, for de som ikke ønsker å beholde den .

Spørsmål rundt fiske og rapportering  rettes til Paul M. Ski – mob.nr 907 43 695.  

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Fiskeridirektoratet oppfordrer folk om å fortsatt melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpen vaktsentral: tlf. 03415.