Du er her:

Faggruppen for tildeling av grønne tillatelser har tildelt siste tillatelse i gruppe C

Oppdatert: 25.08.2017

Tildelingen av de grønne tillatelsene i gruppe C ble avsluttet 4. juli 2014. Etter at samtlige 10 tilsagn i gruppe C var fordelt, ble det høsten 2015 klart at vederlaget for en av tillatelsene i gruppe C ikke ble innbetalt, og tilsagnet ble således ikke endelig tildelt.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i brev 22. mars 2017 at tillatelsen skulle retildeles. Departementet kom videre til at det ikke skulle foretas endringer i tildelingsprosedyren eller tildelingsforskriften forut for tildelingen. Dette innebærer at Faggruppen for tildeling av grønne tillatelser skal stå for tildelingen av tillatelsen i første instans, jf. tildelingsforskriften § 15.

Departementet avgjorde i samme brev at Faggruppen skal vurdere søknadene opp mot situasjonen som forelå da søknadene opprinnelig ble vurdert.

Faggruppen har på bakgrunn av det foretatt en ny gjennomgang av søknadene i gruppe C med formål om å finne den best kvalifiserte blant søknadene som ble avslått 4. juli 2014.

Tilsagn om tillatelse er gitt til Hauge Aqua AS, som i søknaden forpliktet seg til følgende hovedpunkter:

 Løsninger for å redusere risiko for påvirkning av vill laksefisk som følge av rømming:

  • Bruk av lukket, flytende anlegg til produksjon av postsmolt inntil 1 kg
  • Fettfinneklipping for identifisering av rømt fisk

 Løsninger for å begrense påslag/hindre spredning av lakselus:

  • Bruk av lukket, flytende anlegg til produksjon av postsmolt inntil 1 kg
  • Bruk av luseskjørt
  • Bruk av funksjonelt fôr

 De øvrige søkerne i gruppen har mottatt nytt avslag på søknaden. Se listen over søkerne.