Rømt laks i Tennfjord i Møre og Romsdal

Fiskeridirektoratet mottok onsdag 19. juli melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Tennfjorden i Møre og Romsdal. 

Meldingene rapporterte om forholdsvis stor fisk, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene. Ved inspeksjon har man hos Rauma Stamfisk funnet to mindre hull som kan være årsak til rømmingen. Fiskeridirektoratet har vært på tilsyn hos selskapet, og saken følges opp av Region Midt.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

For å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips fra fritidsfiskere og andre som fisker i området.

Ring vår døgnåpne vaktsentral, telefon 03415 dersom du mener du har noe å melde.

Gjeldende fiskeregler i området må følges. For nærmere informasjon om disse, se gjeldende regelverk hos fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle området.

Oppdatert: 26.07.2017