Rømt laks i Nordland

Fiskeridirektoratet mottok 25. juli melding om hull i not på en slaktemerd hos Nordlaks Produkter AS sin lokalitet Børøya i Hadsel kommune.

Nordlaks meldte 25. juli i år om en rømmingshendelse ved lokalitet Børøya i Hadsel kommune i Nordland. Ved tømming av en slaktemerd ble det funnet et hull i bunnen av en not på lokaliteten.  Omfanget av rømmingen er ukjent, men selskapet har utført gjenfangstfiske i sjøen og har fanget to laks.  Den rømte laksen har en gjennomsnittsvekt på 6,3 kilogram.

Fiskeridirektoratet har vært på tilsyn på lokaliteten, og saken følges opp av region Nordland.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

For å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips fra fritidsfiskere og andre som fisker i området.

Ring vår døgnåpne vaktsentral, telefon 03415, om du fanger eller observerer rømt oppdrettslaks.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

For nærmere informasjon om disse, se gjeldende regelverk hos fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle området.

Oppdatert: 27.07.2017