Du er her:

Avklaringer om utviklingstillatelser

Oppdatert: 07.07.2017

Fiskeridirektoratet har i dag fattet tre vedtak med avklaringer om utviklingstillatelser.

Blue Salmon AS/ Øyfisk AS har fått avslag på sin søknad om fire utviklingstillatelser for konseptet Fresh Water Blue Farm. 

Marine Harvest Norway AS har fått delvis avslag på søknaden om åtte tillatelser til utvikling av konseptet «Marine Donut» og Fiskeridirektoratet går videre med behandling av søknaden. 

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA har fått delvis avslag på søknaden om 15 tillatelser til utvikling av konseptet med halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg i stål, og vi går videre med behandling av også denne søknaden.