Du er her:

Fire nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Oppdatert: 02.05.2017

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til MNH-Produksjon. Stadion Laks har mottatt avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Norsk Sjømat Oppdrett og Folla Alger har mottatt avslag på sine søknader.