Du er her:

To nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Oppdatert: 10.03.2017

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett får avslag på sin søknad, mens vi går videre med behandlingen av søknaden til Atlantis Subsea Farming, begrenset til to tillatelser.

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om avslag på søknad om utviklingstillatelser fra Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS.

Atlantis Subsea Farming AS har tidligere mottatt en avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. I dag har direktoratet sendt avklaring om at søknaden fra Atlantis avslås hva gjelder fire av tillatelsene det søkes om, men at vi går videre med behandlingen av søknaden begrenset til to tillatelser.