Du er her:

Målet er å behandle søknader om utviklingstillatelser raskere

Oppdatert: 02.03.2017

Fiskeridirektoratet opplever stor pågang fra selskaper som søker om utviklingstillatelser. Hittil er det mottatt 49 søknader og det er ventet en god del flere før den midlertidige ordningen opphører. Direktoratet har nå evaluert rutinene for å få raskere saksbehandling.

— Søknadsbehandlingen tar tid på grunn av stor pågang, at det ikke finnes etablerte framgangsmåter fra tilsvarende ordninger for hvordan det skal gjøres og at vi må foreta grundige, faglige vurderinger for å ivareta formålet med ordningen. Vi har nå orientert Nærings- og fiskeridepartementet om status for arbeidet med utviklingstillatelser der vi også kommer med tiltak til hvordan vi kan behandle søknader raskere, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Raskere saksbehandling

Utvikling av havmerd. Illustrasjon: © Nordlaks

Saksbehandlingen av utviklingstillatelsene er nybrottsarbeid for forvaltningen og arbeidet må gjøres grundig for å ivareta kriteriene knyttet til ordningen.

Arbeidet med utviklingstillatelser er høyt prioritert i Fiskeridirektoratet og direktoratet gjør nå nye grep for å få raskere saksbehandling.

— Vi vil sette flere saksbehandlere på behandlingen og vil i tillegg avslå søknader som ikke oppfyller ett eller flere av kriteriene raskere enn i dag. Vi kommer til å bruke litt mindre tid på møter med søkerne ved at vi iverksetter en noe strengere møtepraksis, vi kommer til å skjerpe kravet til dokumentasjon og vi vil prioritere å fatte vedtak før klagebehandling, sier Holmefjord.

Du kan lese mer om de enkelte punktene i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Mange utenfor ordningen

Fiskeridirektoratet har så langt mottatt 49 søknader om utviklingstillatelser. Av disse har to fått tilsagn om tillatelser, mens ni har fått avslag.

— I tillegg har fem søkere fått svar om at vi vurderer at konseptet deres faller innenfor formålet, men at vi trenger noen avklaringer, sier Holmefjord.

Møter med søkerne er en sentral del av selve saksbehandlingen og hittil er det arrangert 52 eksterne møter med søkere. 24 av disse har vært veiledningsmøter før søknaden er sendt inn.

I tillegg til selve saksbehandlingen er det kommet svært mange innsynskrav i de ulike sakene, noe som bidrar til at saksbehandlingen tar lenger tid enn ønskelig.

— Fiskeridirektoratet har i løpet av 2016 behandlet over 530 innsynsbegjæringer relatert til utviklingstillatelsene, opplyser fiskeridirektør Liv Holmefjord.