Fem avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt brev med avklaringer knyttet til fem søknader om utviklingstillatelser.

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA har fått orientering om at det omsøkte konseptet faller innenfor formålet med utviklingstillatelser. Marine Harvest Norway AS har fått orientering om at konseptet «Marine Donut» faller innenfor formålet med utviklingstillatelser, men har mottatt vedtak om avslag på søknad om konseptet «Beck-cage». Også Eide Fjordbruk AS og Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS har fått avslag på sine søknader om utviklingstillatelser.

Oppdatert: 25.02.2017