Du er her:

Oppretter mottak etter rømming

Oppdatert: 26.01.2017

Nordlaks Oppdrett AS vil ta imot gjenfanget regnbueørret etter en rømming ved et av selskapets lokaliteter i Vågan kommune i Nordland. Selskapet vil også betale kompensasjon for fisk som blir levert inn.

Rømmingshendelsen ved lokalitet Storfjell skjedde 10. januar i forbindelse med lasting av slaktefisk fra merd til brønnbåt. Opptelling etter utslakt viser at det har rømt om lag 5 000 regnbueørret med en snittvekt på 3.6 kg.

merder-johan-wildhagen-sjomatradet_single_article.jpg

Nordlaks Oppdrett AS har etter pålegg fra Fiskeridirektoratet drevet gjenfangstfiske ved flere av selskapets lokaliteter i Vågan og Lødingen.

Det er fanget rundt 30 regnbueørret ved rømmingslokaliteten på Storfjell, og 4 fisk ved lokaliteten Raven.

Fylkesmannen i Nordland har åpnet for at allmennheten kan fiske etter regnbueørret i perioden 17. januar – 15. februar i hele Øksfjorden ut til en rett linje mellom Nedre Årstein i vest og Offersøya i øst.

Det er ikke tillatt å fiske nærmere elvemunninger enn 100 meter. Se mer informasjon om fiskeregler på Fylkesmannens nettsider.

Mottak av rømt fisk

Nordlaks Oppdrett AS betaler fiskere 300 kroner for hver fanget fisk som stammer fra lokaliteten. Rømt regnbueørret kan leveres følgende steder:

  • Pundslett, kontakt Kristoffer Vestå mob 40035205
  • Øksneshamn, kontakt Øyvind Haugland mob 48263374

Det er mulig for fiskere å beholde fangsten mot innlevering av hode, spord eller finner.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Vi oppfordrer folk til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral, tlf 03415.