Høy gjenfangst etter rømming ved Varaldsøy i Kvinnherad

Marine Harvest AS foretok før helgen opptelling etter rømmingen ved deres lokaliteten Åkre i Kvinnherad i desember. Foreløpig telling viser at om lag 3500 oppdrettslaks har rømt – og per 9. januar er vel 2000 gjenfanget.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om å drive gjenfangst i et utvidet område fram til og med fredag. Området for gjenfangst ble før jul utvidet ved Varaldsøy og ned til Rosendal. På bakgrunn av tips om fangster av rømt oppdrettslaks er området nå også utvidet til sjøområdene i Jondal og Kvam kommuner.

Marine Harvest AS har fisket med en betydelig mengde garn i området. Gjenfangsten var pr 9. januar vel 2050 individer. Av disse har selskapet selv fisket 650 og tatt imot 1400 på mottaksstasjonene på Nernes og Ænes.

Mottak av rømt fisk i Hardanger

Marine Harvest AS betaler fiskere 500 kroner for hver fanget fisk som stammer fra lokaliteten. Rømt fisk kan leveres til:

Nernes
Mandag 16. januar kl. 16-18.

Ænes
Tirsdag 17. januar kl. 16-18.

Selskapets kontakt angående gjenfangst: 917 66 155.

Det er tillatt å fiske etter rømt fisk i Hardanger, men dette må gjøres etter gjeldende regelverk og fiskere må registrere seg hos Fylkesmannen i Hordaland.

Fiskere må sette seg inn i gjeldende fiskeregler – se Fylkesmannen i Hordaland.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Vi oppfordrer folk til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i begge områdene til vår døgnåpne vaktsentral, tlf 03415. 

Oppdatert: 12.01.2017