Du er her:

Tips og fangst av rømt laks i Rogaland og Hordaland

Oppdatert: 11.10.2016

Fiskeridirektoratet har de siste dagene fått inn flere meldinger om observasjoner og fangst av oppdrettslaks i de to fylkene. Vi arbeider med å få oversikt over omfanget, og ber folk om å fortsette å melde fra.

Fangst av rømt oppdrettslaks i Sunnhordland

Vi har de siste dagene mottatt flere meldinger om fangst av oppdrettslaks i Sunnhordland. Det dreier seg om fangster på opptil 20 fisk og størrelsen er 2-4 kg.

De fleste fangstene er gjort i området Bømlo, Tysnes og Sveio, men det har også kommet inn tips fra blant annet Viksefjorden og Årabrot nord i Rogaland.

Uttak av laks i Steinsdalselva, Hordaland. Foto © Uni Research Miljø

Fangstene og observasjonene korresponderer ikke med noen kjente rømminger den senere tiden.

Saken har høy prioritet og Fiskeridirektoratet er i dialog med alle oppdrettsselskapene i området som har fisk i aktuell størrelse.

Observasjoner av rømt oppdrettslaks i Rogaland

Det er observert innsig av oppdrettslaks på rundt 4 kg i Årdalselva i Hjelmeland kommune. Fem av fiskene er tatt ut så langt.

Fiskeridirektoratet har også fått melding om at det er observert rømt oppdrettslaks i Jørpelandsvågen i Strand kommune. Denne skal være 1-2 kg.

Flere anlegg i Ryfylkebassenget har oppdrettslaks i disse størrelsene, og Fiskeridirektoratet har bedt oppdrettere om å sende inn dokumentasjon fra anleggene.

Vi trenger flere tilbakemeldinger

Fiskeridirektoratet ber folk fortsette å melde fra om fangster og observasjoner. Tipsene gir oss viktig informasjon om forekomst og spredning, kan bidra til å sirkle inn mulige kilder til rømming og gi grunnlag for vurdering av skadebegrensende tiltak. 

Ring vår døgnåpne vaktsentral, telefon 03415.