Du er her:

Storstilt kontroll av skjellanlegg

Oppdatert: 16.08.2016

Fiskeridirektoratet har sammen med Kystvakten nylig kontrollert 29 blåskjellanlegg langs Trøndelagskysten. Mange av oppdrettsselskapene vil få varsel med pålegg om opprydding eller tilbaketrekking av tillatelse.

Fiskeridirektoratet har lenge vært bekymret for at blåskjellanlegg som det ikke er produksjon ved unødvendig båndlegger areal og kan bli til fare for ferdsel langs norskekysten.

Fiskeridirektoratet region Midt har mange blåskjellanlegg på sin kystlinje og står bak aksjonen denne gangen, der anlegg fra Rissa i Sør til Namsen i nord ble sjekket.

Forhold som ble kontrollert var drift, tilsyn og vedlikehold. Anleggenes omfang og plassering ble også målt, for å kontrollerte om de var lovlig plassert i henhold til tildelt tillatelse.

Mye rot

– Standard og drift varierer fra store flotte anlegg med tilsynelatende full produksjon til forlatte vrak av noen anlegg med direkte uforsvarlige forhold, som delvis nedsunket utstyr og mangelfull merking. Disse må følges opp straks, sier rådgiver Anita Wiborg i Fiskeridirektoratet region Midt.

Det ble også observert mye rot og oppbevaring av flyteelementer av alle slag i fjæra rundt omkring anleggene. 

– Ett av anleggene fikk umiddelbart pålegg om opprydding på grunn av fare for ferdsel på sjøen i området, forteller Wiborg.

Fått god tid

Fiskeridirektoratet region Midt har gjennom lengre tid vært i dialog med mange oppdrettere med krav om opprydding, og skjellnæringen har fått god tid til å rydde opp etter seg. Det positive med denne dialogen og fleksibiliteten har medført at mange oppdrettere allerede har gjort et eget oppryddingsarbeid. Men som inspeksjonen har vist har langt fra alle oppdretterne gjort dette arbeidet.

Mange varsler

Det ligger an til mange flere varsler om pålegg om opprydding, samt tilbaketrekking av tillatelser på grunn av manglende drift.

– Vi antar at cirka 50 prosent av de kontrollerte anleggene vil få et varsel om opprydding i nærmeste framtid. Det er uheldig for næringens renommé at det enkelte plasser ser ut mer som søppelplasser enn akvakulturvirksomhet, avslutter Wiborg.